SINGAPORE - MLundholm
Homage to Newton

Homage to Newton

Salvador Dali Sculpture

architecturecountriesnightscenesingaporestatue